Tjenester

Alle tjenester blir utført med profesjonelt utstyr etter nyeste standard og retningslinjer.  

Ekspert på energimerking

Schive Takst er registrert som ekspert hos Enova.
Odd Schive Kiperberg har to bachelorgrader (KHMS & Brann-ingeniør) og flere års relevant erfaring som vurderes til å tilfredsstille gitte kompetansekrav i forskrift for samtlige felt, unntatt vurdering av kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 100kW. Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger)

Tilstandsrapport - Tryggere bolighandel

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Gjennom programvaren IVIT utarbeides det tilstandsrapporter av høy kvalitet som er gyldig iht. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.