OM OSS

Odd Schive Kiperberg er sertifisert Takstmann i Norsk Takst på bakgrunn av utdanning som  sikkerhetsingeniør og erfaring fra skadeservice mm.

Schive Takst ble etablert i 2019 og er medlem av Norsk Takst.

Kompetanse

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse.

Sertifiserte taksmenn i Norsk takst er underlagt regelmessig etterutdanning.

Kjerneverdier

Det påligger takstmannen en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb.

Alltid oppdatert