PRISLISTE 2023 – Priser inkludert mva.

Tilstandsrapport - NS3600

Tilstandsrapport med arealmåling for en boenhet.

Leilighet

 • Leilighet 0 – 80 m² : 7800 kr
 • Leilighet 80 – 100 m² : 8500 kr
 • Leilighet 100 – 120 m² : 10000 kr

Bolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig og hytte

 • Boenhet 0 – 100 m² : 12000 kr
 • Boenhet 100 – 200 m² : 13000 kr
 • Boenhet 200 – 300 m² : 14000 kr

Rapportavgift Norsk Takst (alle rapporter) : 290 kr 
Veggboks/hulltaking : 100 kr / stk.

Andre tjenester

 • Energimerking : Ta kontakt.
 • Verditakst: Ta kontakt. 
 • Timepris andre tjenester: 1700 kr
 • Tillegg for kjøring : 16 kr pr. km. 
 • Fakturagebyr ved papir og post : 100kr (elektronisk 0 kr)
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.
Odd Schive Kiperberg
Takstmann

Priser forutsetter det er klargjort iht. Sjekkliste-gjør-klart

Tillegg
per ekstra boenhet/leilighet: 1500 kr
Tilstandsvurdering på tilleggsbygninger som garasje, naust, uthus etc. pr time.

Oppdatering av rapport innenfor 12 mnd: 50 % rabatt. Kjøring kommer i tillegg. Forutsetter samme hjemmelshaver.

Priser er oppgitt iht. 
BRUKSAREAL (BRA) og gjelder for standard boliger. Ved boliger som har særpreget utforming og/eller skader som medfører økt tidsforbruk eller bruk av verneutstyr kan tillegg forekomme. 

“Bruksareal er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttende vegger målt i gulvhøyde”