PRISLISTE 2024 – Priser inkludert mva.

Tilstandsrapport - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Tilstandsrapport med arealmåling for en boenhet.
Bolig: 1. stk oppmåling av tilleggsbygg som garasje, bod etc.  inkl. 
Leilighet: Oppmåling av TBA inkl

Leilighet

 • Leilighet 0 – 60 m² og andelsleilighet < 90  : 8 500 kr 
 • Leilighet 61 – 90 m² :  9 850 kr
 • Leilighet 91 – 130 m² : 11 200 kr

Bolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig og hytte

 • Boenhet 0 – 99 m²        : 14 800 kr
 • Boenhet 100 – 199 m² : 16 800 kr
 • Boenhet 200 – 299 m² : 18 800 kr

Tilegg

 • Rapportavgift Norsk Takst (alle rapporter) : 490 kr 
 • Ekstra boenhet som hybel/leilighet e.l.: 1700 kr
 • Boliger/leiligheter som har særlig nær tilknytning felles bygningsdeler (sameier med 4 eller færre seksjoner)  : 1700 kr 
 • Tilstandsvurdering på tilleggsbygninger som garasje, naust, uthus etc. pr time.

Andre tjenester

 • Energimerking : Ta kontakt.
 • Verditakst: Ta kontakt. 
 • Timepris andre tjenester: 1700 kr
 • Tillegg for kjøring : 20 kr pr. km. 
 • Fakturagebyr ved papir og post : 100kr (elektronisk 0 kr)
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.
Odd Schive Kiperberg
Takstmann

Priser forutsetter det er klargjort iht. Sjekkliste-gjør-klart
Oppdatering av rapport innenfor 12 mnd: 50 % rabatt. Kjøring kommer i tillegg. Forutsetter samme hjemmelshaver.
Priser er oppgitt iht.  summen av pålagt opplyst areal ved salg av bolig med bistand av profesjonell aktør som følger:
BRA (BRA-i + BRA-e + BRA-b) + TBA (Terrasse- og balkongareal).

 • “Internt bruksareal (BRA-i) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entre, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i. Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.”
 • “Eksternt bruksareal (BRA-e) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.”
 • “Innglasset balkong (BRA-b) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.”
 • “Terrasse- og balkongareal (TBA) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.”

(Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig, publisert 17.10.2018 – oppdatert 01.02.2024)

Ved boliger som har særpreget utforming og/eller skader som medfører økt tidsforbruk eller bruk av verneutstyr kan tillegg forekomme.